Faaliyet Alanlarımız

     ERDEM YER BİLİMLERİ LTD. ŞTİ.

FAALİYET ALANLARI  VE  BÜNYESİNDE BULUNDURDUĞU EKİPMANLAR

 

Faaliyet Alanlarımız:          

*İmar Planlarına Esas  jeolojik-jeoteknik çalışmalar ; işleri bünyesinde sondaj çalışmaları ,Laboratuvar çalışmaları, jeofizik çalışmaları , mühendislik jeolojisi, kaya - zemin mekaniği ile temel sondaj çalışmaları ,paleosismolojik çalışmalar , şev analizleri, oturma, sıvılaşma analizleri, haritalama ve rapor yazımı.

*Zemin Etütleri ;yerleşim alanlarında , parsel bazında  ,toplu  konut inşalarında  , köprü ve yol çalışmalarında , tünel ,baraj, maden, heyelan  vb mühendislik sahalarında  sondaj   ve laboratuar çalışmaları yaparak sonuçlandırılan  zemin etüt raporları .

*Su Sondajı ve Kuyu Ruhsatı; gelen talepler doğrultusunda parsel bazında veya bölgesel su araması çalışmaları , hidrojeolojik etüt çalışmaları, bu doğrultuda kuyu açma- kullanma ruhsatı alma  ve  su sondajı işlerinin yapımı.

*Jeofizik Çalışmalar ; zemin parametrelerinin saptanması ve hesaplanması, zemin tabakalarının belirlenmesi, yer altı su seviyelerinin belirlenmesi ve jeolojik-jeoteknik  ,paleosismolik çalışmalarda  jeofizik araştırmalarından yararlanılması .

*Zemin ve Beton Yapı Laboratuarı ; zemin-kaya numuneleri deneyleri ve arazi deneyleri, taze beton deneylerinin , sertleşmiş beton deneylerinin , parke deneylerinin ve çelik çubuk deneylerinin yapılması.  

*Kentsel Dönüşüm( Riskli Yapı Tespitleri ); mevcut binaların  riskli yapı tespit yönetmeliğine göre yerinde arazi çalışmaları, binanın rölevesinin hazırlanması , beton dayanımlarının ölçülmesi ,donatılarının röntgen cihazıyla taranması ve alınan numunelerin laboratuarımızda standartlarınca testinin yapılarak deney sonuçlarının çıkarılması toplanan verilere göre binaların statik hesapları yapılarak riskli yapı tespit raporunun hazırlanması veya performans analiz testinin yapılması işi.

 

BÜNYEMİZDE BULUNAN VE KULLANILAN EKİPMANLAR

 

JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

·        1 adet  otomatik Şahmerdanlı  yarı Hidrolik Sondaj Makinası

·        1 adet  manuel  Şahmerdanlı  tam Hidrolik Sondaj Makinası

ZEMİN LABORATUVARI DENEY VE EKİPMAN LİSTESİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ(EKİPMALARI)

 

·        Su Muhtevası Ölçümü

·        Özgül Ağırlık

·        Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü

·        Özgül Ağırlık (Bağıl Yoğunluk) Ölçümü

·        Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilsiz Numune)

·        Kuru Birim Hacim Ağırlığı

·        Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı

·        Konsolidasyon+Şişme basıncı

·        Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı+Şişme basıncı

·        Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü

·        Kesme Kutusu Deneyi (CU) Konsoldasyonlu-Drenajsız

·        Üçeksenli Kayma Direnci

·        Dane Boyutu Dağılımının Tayini (Elek Analizi)

·        Hidrometre

·        Atterberg Limitlerinin Tayini

·        Modifiye Proktor

·        Kaliforniya Taşıma Oranı CBR

 

     KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ(EKİPMANLARI)

·        Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Şekilsiz)

·        Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı

·        Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı

·        Nokta Yükü İndeksi Tayini

     ARAZİ DENEYLERİ(EKİPMANLARI)

·        Yerinde sıkışma deneyi (kum metodu ile)

·        Arazi CBR deneyi

·        Plaka yükleme deneyi

·        Presiyometre deneyi

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

·        Sismik Kırılma

·        Rezistivite (Özdirenç-DES) ölçüm Cihazı

·        Mikrotrömör

·        Çok Kanallı Yüzey Dalgası

·        Manyetometre

YAPILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Yapı Laboratuvarı Deney ve Ekipman DENEY VE EKİPMAN LİSTESİ

·         Hilti DD130 Karot Makinası

·         Beton test Çekici (smith çekici)

·         Beton Test Pres Makinası

·         Çelik Çekme Test Cihazı

·         Karot Başlıklama Seti

·         Donatı Tespit Cihazı

·         Kür (Beton) Havuzları

 

          TAZE BETON

·         Taze Betonda Numuen Alma

·         Taze Betonda Numune Çökme Deneyi(slamp)

·         Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması

·         Beton-Bölüm-1 Özellikleri, İmalat ve Uygunluk.Beton Sıcaklığı

·         Şantiyede Beton Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

     SERTLEŞMİŞ BETON

·         Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

·         Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımı Tayini

·         Tahribatsız Deneyler-Geri Sıçrama Değerinin Tayini

     ÇELİK-BETONARME İÇİN-DONATI ÇELİĞİ

·         Numune Alma

·         Boyut Kötle ve Toleranslar

·         Yüzey Geometrisi

·         Akma Mukavemeti

·         Çekme Mukavemeti

·         % Kopma Uzama

 

REFERANSLAR

·        İzmir İli, Foça İlçesi 1/5000 Ölçekli Gerenköy VE Bağarası Yeleşme’sinde Yer Alan 3 Bölgenin Nazım Imar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·     İzmir İli, Menderes İlçesi, Değirmendere,Gümüldür ve Özdere Mahalleleri’nde Yaklaşık 715 Ha’lık Alanda Kalan Bölgede Hazırlanacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Manisa İli, Sarıgöl İlçesi 468,20 Hektarlık Alanın 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, 480 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000-1/5000 Ölçekli Revize Uygulama ve Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Beldesi, Yalı Mevkii 24,540 Hektarlık Turgutreis Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Alanının Tahsis Hazırlanmasına Esas 1/5000 Ölçekli Revize Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Beldesi, Belceğiz Mahallesi 39,58 Hektarlık Alanın 1/1000-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revize Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Muğla İli, Datça İleçsi, Mesudiye, Sındı, Hızrışah, Cumalı, Yazı, Yakaköy, Karaköy Köyleri Sınırlarının Yer Aldığı Alanın Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Muğla İli, Fethiye İlçesi, Seki Belediyesi, Toplam 400 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

·        Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eşen Belediyesi Toplam 400 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik  Etüt Raporu

·        Muğla İli, Fethiye İlçesi,1/1000 Ölçekli o22d-13a-3b Pafta Kruvazör Liman ve İskele Amaçlı Dolgu Alanın İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu

·        Yöresel Zemin Etüt Raporları vb.