Erdem Yer Bilimleri

FAALİYET ALANLARI

 • İmar Planlarına Esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar;

  İşleri bünyesinde sondaj çalışmaları, Laboratuvar çalışmaları, jeofizik çalışmaları, mühendislik jeolojisi, kaya - zemin mekaniği ile temel sondaj çalışmaları, paleosismolojik çalışmalar, şev analizleri, oturma, sıvılaşma analizleri, haritalama ve rapor yazımı.

 • Zemin Etütleri;

  Yerleşim alanlarında , parsel bazında ,toplu konut inşalarında , köprü ve yol çalışmalarında , tünel ,baraj, maden, heyelan vb mühendislik sahalarında sondaj ve laboratuar çalışmaları yaparak sonuçlandırılan zemin etüt raporları.

 • Su Sondajı ve Kuyu Ruhsatı;

  Gelen talepler doğrultusunda parsel bazında veya bölgesel su araması çalışmaları , hidrojeolojik etüt çalışmaları, bu doğrultuda kuyu açma- kullanma ruhsatı alma ve su sondajı işlerinin yapımı

 • Jeofizik Çalışmalar;

  Zemin parametrelerinin saptanması ve hesaplanması, zemin tabakalarının belirlenmesi, yer altı su seviyelerinin belirlenmesi ve jeolojik-jeoteknik ,paleosismolik çalışmalarda jeofizik araştırmalarından yararlanılması.

 • Zemin ve Beton Yapı Laboratuarı;

  Zemin-kaya numuneleri deneyleri ve arazi deneyleri, taze beton deneylerinin , sertleşmiş beton deneylerinin , parke deneylerinin ve çelik çubuk deneylerinin yapılması

 • Kentsel Dönüşüm( Riskli Yapı Tespitleri );

  Mevcut binaların riskli yapı tespit yönetmeliğine göre yerinde arazi çalışmaları, binanın rölevesinin hazırlanması , beton dayanımlarının ölçülmesi, donatılarının röntgen cihazıyla taranması ve alınan numunelerin laboratuarımızda standartlarınca testinin yapılarak deney sonuçlarının çıkarılması toplanan verilere göre binaların statik hesapları yapılarak riskli yapı tespit raporunun hazırlanması veya performans analiz testinin yapılması işi.

BÜNYEMİZDE BULUNAN VE KULLANILAN EKİPMANLAR

JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

- 1 adet otomatik Şahmerdanlı yarı Hidrolik Sondaj Makinası

- 1 adet manuel Şahmerdanlı tam Hidrolik Sondaj Makinası

ZEMİN LABORATUVARI DENEY VE EKİPMAN LİSTESİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ (EKİPMALARI)

Su Muhtevası Ölçümü

Özgül Ağırlık

Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü

Özgül Ağırlık (Bağıl Yoğunluk) Ölçümü

Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilsiz Numune)

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı

Konsolidasyon+Şişme basıncı

Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı+Şişme basıncı

Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü

Kesme Kutusu Deneyi (CU) Konsoldasyonlu-Drenajsız

Üçeksenli Kayma Direnci

Dane Boyutu Dağılımının Tayini (Elek Analizi)

Hidrometre

Atterberg Limitlerinin Tayini

Modifiye Proktor

Kaliforniya Taşıma Oranı CBR

KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ (EKİPMANLARI)

Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Şekilsiz)

Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı

Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı

Nokta Yükü İndeksi Tayini

ARAZİ DENEYLERİ (EKİPMANLARI)

Yerinde sıkışma deneyi (kum metodu ile)

Arazi CBR deneyi

Plaka yükleme deneyi

Presiyometre deneyi

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Sismik Kırılma

Rezistivite (Özdirenç-DES) ölçüm Cihazı

Mikrotrömör

Çok Kanallı Yüzey Dalgası

Manyetometre

YAPILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Yapı Laboratuvarı Deney ve Ekipman Listesi

 Hilti DD130 Karot Makinası

 Beton test Çekici (smith çekici)

 Beton Test Pres Makinası

 Çelik Çekme Test Cihazı

 Karot Başlıklama Seti

 Donatı Tespit Cihazı

 Kür (Beton) Havuzları

Taze Beton

Taze Betonda Numuen Alma

Taze Betonda Numune Çökme Deneyi(slamp)

Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması

Beton-Bölüm-1 Özellikleri, İmalat ve Uygunluk.Beton Sıcaklığı

Şantiyede Beton Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

Sertleşmiş Beton

Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımı Tayini

Tahribatsız Deneyler-Geri Sıçrama Değerinin Tayini

Çelik-Betonarme İçin Donatı Çeliği

Numune Alma

Boyut Kötle ve Toleranslar

Yüzey Geometrisi

Akma Mukavemeti

Çekme Mukavemeti

% Kopma Uzama

Referanslar

Hizmet Sunduğumuz Bazı Kurum ve Kuruluşlar

İzmir İli, Foça İlçesi 1/5000 Ölçekli Gerenköy VE Bağarası Yeleşme’sinde Yer Alan 3 Bölgenin Nazım Imar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

İzmir İli, Menderes İlçesi, Değirmendere,Gümüldür ve Özdere Mahalleleri’nde Yaklaşık 715 Ha’lık Alanda Kalan Bölgede Hazırlanacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Manisa İli, Sarıgöl İlçesi 468,20 Hektarlık Alanın 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, 480 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000-1/5000 Ölçekli Revize Uygulama ve Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Beldesi, Yalı Mevkii 24,540 Hektarlık Turgutreis Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Alanının Tahsis Hazırlanmasına Esas 1/5000 Ölçekli Revize Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Beldesi, Belceğiz Mahallesi 39,58 Hektarlık Alanın 1/1000-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revize Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Muğla İli, Datça İleçsi, Mesudiye, Sındı, Hızrışah, Cumalı, Yazı, Yakaköy, Karaköy Köyleri Sınırlarının Yer Aldığı Alanın Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Seki Belediyesi, Toplam 400 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eşen Belediyesi Toplam 400 Hektarlık Yerleşim Alanının 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik  Etüt Raporu

Muğla İli, Fethiye İlçesi,1/1000 Ölçekli o22d-13a-3b Pafta Kruvazör Liman ve İskele Amaçlı Dolgu Alanın İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu

Yöresel Zemin Etüt Raporları vb.