Image
Zemin Araştırmaları

Image
Sondajlar ve Arazi Deneyleri
 

Image
Jeofizik Etütler

Image
İmar Planı Etütleri

Image

Kısaca Biz

Erdem Yer Bilimleri 2000 yılında Muğla Fethiye'de, yeraltı sorunları ve mühendislik problemleri çözümü noktasında kurulmuştur. Çalışmalarımızın merkez odağı DEPREM'dir. Erdem Yer Bilimleri, deprem öncesi bölgelerin (il-ilçe-kasaba ve köy), depremde nasıl etkileneceği yönündeki araştırmaları yaparak, tedbirlerin alınmasını sağlayıp yapılaşmaya (yerleşime uygunlukların belirlenmesi) yön vermektedir.

Zemin Araştırmaları

Zemin araştırmaları; Zeminin kendisi ile temas içerisinde olan herhangi bir yapının, bir birine vereceği etki-tepkiyi incelemek için yapılır.

Sondajlar ve Arazi Deneyleri

Arazide istenilen derinlikten(örn. Temel seviyesi) numune alınabilmesi, yapılacak olan kuyu içi deneylerin(SPT, Presiyometre, BST vb.) yapılabilmesi, yer altı su seviyelerinin tespit edilebilmesi ve formasyonu gözle görebilecek şekilde sonuç vermesini sağlayan arazi çalışmasıdır.

Jeofizik Etütler

Sondaj çalışmalarına yardımcı bir unsur olarak yapılan zeminin genel anlamda zeminin özelliklerinin sayısal veriler ortamında tespit edildiği yöntemlerdir.

İmar Planı Etütleri

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan ve genelde 1/25.000 ölçekli planlardır.