Image

Zemin Araştırmaları

Neden Yapılır ?

Zemin araştırmaları; Zeminin kendisi ile temas içerisinde olan herhangi bir yapının, bir birine vereceği etki-tepkiyi incelemek için yapılır.

Nasıl Yapılır ?

Eldeki mimari projeye göre, araziden sondaj ve mostra yataklarından örslenmiş ve örselenmemiş numune alınmalıdır. Bu alınan numunelerden bir/bir kaçı mutlaka temel seviyesinden alınarak laboratuar deneylerine tabi tutulmalıdır.

Mimari proje baz alınarak mümkünse temelin oturacağı sınırlar gözetilerek Jeofizik Etüdler ile araştırma desteklenmelidir.